Het gezondheidscentrum biedt een groot aantal voorzieningen op het gebied van gezondheid en welzijn. Zoals huisartsen, apo­theek, fysiotherapie, eerstelijnspsychologie, algemeen maatschappelijk werk, jeugdgezondheids­zorg, thuisverpleging en -verzorging, voedings- en dieetadvisering en logopedie.

 

Ons doel is het aanbieden van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, waardoor de cliënten/ patiënten goed op elkaar afgestemde voorzieningen binnen bereik hebben.

 

Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen 2013


De huisartsenpraktijk is gesloten voor nieuwe patiënten.

 

Huisarts Begeman gaat met pensioen
Hierbij informeren wij u dat huisarts dhr. Begeman per 01-04-2015 met pensioen gaat.
Zijn patiënten worden per 01-04-2015 overgedragen naar mw. S. Van der Schaaf.
Zij is aangesteld als nieuwe huisarts bij de huisartsenpraktijk van het gezondheidscentrum Camminghaburen.

 

Onze huisartsen hebben iets nieuws!! Zorgprogramma’s.
Klik hier om er meer over te lezen.

 

Medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!
Klik hier om er meer over te lezen.

 

Online een afspraak maken met uw huisarts of de assistente?
Klik hier om een afspraak te maken met de assistente.
Klik hier om een afspraak te maken met de huisarts.


apotheek_01

Klik hier om (herhaal)recepten via uw huisarts aan te vragen.

 

De apotheek heeft een continu inloopspreekuur. Dit betekent dat u tijdens de openingstijden van de apotheek altijd bij een apotheker terecht kunt met vragen over uw medicijnen. In de apotheek is hiervoor een spreekkamer aanwezig.

 

De apotheek vindt kwaliteit erg belangrijk. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Consumentenbond hebben een rapport gemaakt over onze apotheek. Klik hier om dit kwaliteitsrapport in te zien. Ook dit jaar wordt weer geconcludeerd dat de apotheek goede kwaliteit levert. Klik hier voor eerdere rapporten.