Kwaliteit Huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijk is sinds mei 2007 gecertificeerd volgens het NHG-kwaliteitssysteem.

content image

Kwaliteit Apotheek

Gezondheidscentrum Camminghaburen vindt kwaliteit van zorgverlening erg belangrijk. Wij werken hiervoor onder andere samen met huisartsen in Leeuwarden, de thuiszorgorganisaties en het ziekenhuis.

Wij meten onze kwaliteit door een continu klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. U kunt hiervoor door uw zorgverlener of per e-mail benaderd worden.

Heeft u suggesties ter verbetering van onze service en dienstverlening neem dan contact met ons op:
info@gc-camminghaburen.nl

De apotheek is gecertificeerd volgens de HKZ normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit keurmerk geeft aan dat de apotheek voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te kunnen leveren. De apotheek is gecertificeerd als erkend hulpmiddelen leverancier door de stichting SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen).

De apotheek voldoet aan alle geldende kwaliteitseisen van de beroepsgroep en de inspectie voor de gezondheidszorg.

content image
content image

Kwaliteit Fysiotherapie

De discipline fysiotherapie is gecertificeerd volgens het NHG-kwaliteitssysteem.

content image