Kwaliteit Huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijk voldoet aan de nhg-praktijkaccreditering, het kwaliteitskeurmerk wat toegekend wordt door NPA. 

In het voorjaar 2022 is de praktijk opnieuw geaccrediteerd voor de komende drie jaar. 

Huisartsenpraktijk GC Camminghaburen neemt deel aan landelijke tellingen door het Nivel. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en analyseert de zorggegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in de elektronische medische dossiers van hun patiënten. De eenduidige cijfers over ziekte en zorg die hieruit voortkomen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

content image

 

Kwaliteit Apotheek

De apotheek is gecertificeerd volgens de HKZ normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit keurmerk geeft aan dat de apotheek voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te kunnen leveren.

content image