Gezondheidscentrum Camminghaburen

Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen, is in 1981 opgericht en heeft anno 2018 de volgende disciplines in loondienst:

 • Huisartsenpraktijk: huisartsen, praktijkverpleegkundigen (POH-S), centrumassistentes
 • Apotheek: apothekers, apotheekassistentes en algemeen medewerkers
 • Fysiotherapie: fysiotherapeuten

Als centrum staan we voor het leveren van kwalitatief goede eerstelijnszorg, vanuit gezamenlijkheid met inbreng van eigen expertise.
 
Disciplines werkzaam binnen het Gezondheidscentrum, maar niet in loondienst bij het Gezondheidscentrum:

 • Praktijkverpleegkundige (POH-GGZ) (GGZ-Friesland)
 • Praktijkondersteuner huisartsen GGZ Jeugd (Accare Friesland)
 • Kinderfysiotherapie (Skrep kinderfysio)
 • Psychologische zorg (Psychologenpraktijk “De eerste lijn”)
 • Sociaal werk (Wijkteam Noordoost  van de Gemeente Leeuwarden)
 • Jeugdgezondheidszorg (GGD Fryslân)
 • Thuisverpleging en –verzorging (Thuiszorg Het Friese Land, Palet)
 • Voedings- en dieetadvisering (Diëtistenpraktijk N. van der Bij)
   

Machteld Pronk,
directeur