Disclaimer


Gezondheidscentrum Camminghaburen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Gezondheidscentrum Camminghaburen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd door het gezondheidscentrum Camminghaburen.

Het auteursrecht op deze website berust bij gezondheidscentrum Camminghaburen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan gezondheidscentrum Camminghaburen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door gezondheidscentrum Camminghaburen.