Griepvaccinatie

Begin november worden er in het gezondheidscentrum Camminghaburen de jaarlijkse griepvaccinaties gegeven. Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

Omdat voor een deel van de patiënten de griepvaccinatie wordt gecombineerd met de pneumokokkenprik vragen wij u de brief goed te lezen en te komen binnen het tijdvak dat voor u van toepassing is.