Griepvaccinatie

Op 7 november 2023 zal de griepvaccinatie voor patiënten van Gezondheidscentrum Camminghaburen plaatsvinden. Wanneer u tot de doelkgroep behoort, ontvangt u een uitnodiging hiervoor. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen en wel een vaccinatie willen, dan kunt u een afspraak maken om alsnog gevaccineerd te worden. U belt hiervoor met de huisartsenpraktijk: 058-2672000 (tussen 8 en 11 uur). 

De griepprik is voor mensen met een leeftijd van 60 jaar en ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid. 

De Corona-vaccinatie vindt niet plaats via de huisarts, maar via de GGD. Meer informatie vindt u op Coronaprik | RIVM