FYSIOTHERAPIE

Onze fysiotherapiepraktijk bevindt zich aan de
Havingastate 1 te Leeuwarden.

Bereikbaarheid fysiotherapie

U kunt een afspraak maken met de fysiotherapie via:

  1. Telefonisch: (058) 267 20 00 (tussen 8.00 - 17.00 uur) of
  2. Mobiel: (06) 2928 1873 (hier kunt u ook een bericht inspreken voor de fysiotherapeuten)

Email:
fysiotherapie@gc-camminghaburen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8.00 uur t/m 18.00 uur

Kinderfysiotherapie


Afspraken maken, wijzigen, afzeggen:
Maandag t/m vrijdag:
Skrep-afsprakenlijn
Mobiel: (06) 2209 4680

Intake

U kunt een afspraak maken zonder verwijzing van huisarts of specialist. De eerste keer wordt een intake gedaan waarna, in overleg met u, een behandelplan wordt opgesteld. Als u een voorkeur heeft voor één van de therapeuten wordt hier rekening mee gehouden.


Avond- of huisbezoek

Op dinsdagavond is het mogelijk (in overleg met de fysiotherapeut) om ’s avonds behandeld te worden. De praktijk is dan tot 21.00 uur geopend.
In overleg met de fysiotherapeut kan een huisbezoek worden afgelegd.

content image

Hoe werken we?

De Fysiotherapeut
Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee cliënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering. In onze fysiotherapiepraktijk kunnen we u individueel behandelen maar ook in kleine groepjes.

Specifieke aandachtsgebieden:

  • Geriatriefysiotherapie
  • Mobiliseren volgens de methode Mulligan
  • Behandeling van triggerpoints
  • Behandeling van bekken- en bekkenbodemklachten
  • Behandeling van schouderklachten
  • Behandeling nek- en hoofdpijnklachten
  • Ademhalingsoefeningen / hyperventilatie

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is fysiotherapie bij ouderen, met name die ouderen die meerdere gezondheidsproblemen hebben en daardoor kwetsbaar geworden zijn. Denk hierbij aan de gevolgen van dementie, een beroerte of een heupfractuur.

Bij hen gaat bewegen vaak niet meer vanzelf. Daardoor kan de conditie achteruitgaan, wordt bijvoorbeeld overeind komen uit de stoel steeds moeilijker of dreigt er gevaar voor vallen. De bedoeling van de therapie is het bewegend functioneren te verbeteren en verdere achteruitgang te voorkomen. Hierdoor kan men zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

De behandeling door de fysiotherapeut bestaat uit oefentherapie als looptraining, evenwichtsoefeningen en spierversterkende oefeningen. Ook worden adviezen gegeven gericht op dagelijkse handelingen als traplopen, fietsen, lopen, wassen en aankleden en huishoudelijke activiteiten.

Bij het eerste bezoek worden de problemen zo goed mogelijk in kaart gebracht en wordt samen met de cliënt een behandelplan opgesteld, dat is afgestemd op zijn of haar wensen en mogelijkheden. Zo nodig wordt samenwerking gezocht met andere zorgverleners of mantelzorgers.

Zoekt u meer informatie kijk dan op: