AFSPRAKEN MAKEN

U kunt op twee manieren een afspraak maken met uw huisarts:

Wij vragen u een online afspraak te plannen bij uw eigen huisarts. Mocht u niet weten wie uw huisarts is of u ziet dat er geen ruimte op korte termijn is, dan verzoeken wij u te bellen met de praktijk om in overleg met de centrumassistente een afspraak in te plannen. 

Een afspraak bij de huisarts in opleiding, de physician assistant en de spreekuurondersteuner kunnen alleen telefonisch gepland worden. 

De tijd die gepland wordt via een online afspraak is bedoeld om één klacht te bespreken. Wanneer u meerdere klachten wilt bespreken met de huisarts of een ingewikkelde vraag heeft die meer tijd vraagt, kunt u bellen met de assistenten en om een dubbel consult vragen.

 

Direct online een afspraak maken doet u zo:

Het is mogelijk via MijnGezondheid.net een afspraak te maken, een e-consult te sturen, uw dossier in te zien of medicatie te bestellen. 

Via MijnGezondheid.net kunt u uw account koppelen aan de app Medgemak, zodat u uw zorg eenvoudig online regelt via uw smartphone of tablet. 

E-consult

Via MijnGezondheid.net kunt u online - via een beveiligde verbinding - eenvoudige, niet spoedeisende vragen aan uw huisarts, praktijkonderteuner of apotheker stellen. Zo hoeft u niet langs te komen of te bellen. Wij streven er naar uw medisch inhoudelijke vraag binnen drie dagen te beantwoorden. 

Wilt u bij een e-consult in de onderwerpregel vermelden aan wie u het consult richt? Dit kan de naam van uw huisarts, apotheker of praktijkverpleegkundige zijn, of meer algemeen bijv. de centrumassistenten. 

Om uw privacy te waarborgen, kunt u uw vragen alleen via een beveiligd e-consult stellen. Een bericht via het algemene e-mail adres kan niet beantwoord worden als het (medische) persoonlijke gegevens bevat.  

Inzage dossier

U kunt uw eigen medisch dossier van de huisarts bekijken op uw telefoon of computer. Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in uw online medisch dossier. Hierin staat bijvoorbeeld het advies van de huisarts, de uitslagen van onderzoek en de lijst met uw medicijnen.

Via het patiëntenportaal Mijngezondheid.net kunt u een aanvraag doen voor inzage. Nadat u een bevestiging van de huisarts heeft ontvangen, kunt u veilig inloggen en uw gegevens bekijken. U heeft dan meer informatie om samen te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

De medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf hebben toegang tot de gegevens. Wees voorzichtig met het geven van de medische gegevens aan anderen. Houdt uw inloggevens altijd geheim en geef nooit zomaar uw gegevens aan bedrijven die daarom vragen.

Meer informatie vindt u op https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

PGO is de afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Het is een app of website waarmee u een kopie kunt bekijken van uw medische gegevens. Vaak kun je ook gegevens over uw gezondheid toevoegen die u zelf meet, zoals bijvoorbeeld uw bloeddruk of gewicht. Belangrijk verschil met een portaal (zoals MijnGezondheid.net) is dat u met een PGO de medische gegevens van verschillende zorgverleners op één plek kunt verzamelen. Er zijn diverse PGO’s beschikbaar en u kunt zelf uw PGO kiezen. Voorbeelden van PGO's die in Friesland in gebruik zijn: ZODOS, Drimpy, Quli en Ivido.

Op pgo.nl leest u er meer over.

 

Afspraak voor spreekuur huisarts, praktijkverpleegkundige en centrumassistente
van 8.00 tot 11.00 uur.

U kunt uitsluitend op afspraak terecht op het spreekuur. De assistente plant de afspraken van de spreekuren. Zij vraagt naar de reden van de afspraak, dit is bedoeld om een goede indeling van de werkzaamheden te maken.

Voor een afspraak bij de huisarts wordt 10 minuten gepland. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u om een afspraak van 20 minuten vragen.

Aanvraag huisbezoek
van 8.00 tot 11.00 uur
Aan het eind van de ochtend en in de middag worden in de regel huisbezoeken gedaan. U kunt een huisbezoek aanvragen als het voor u, om medische redenen, niet mogelijk is om op het spreekuur te komen.

Aanvraag telefonisch spreekuur
van 8.00 tot 11.00 uur
Mocht u een vraag hebben aan de huisarts waarvan u denkt dat deze telefonisch beantwoord kan worden, dan kunt u de assistente bellen. Zij noteert uw gegevens zodat de huisarts u terug kan bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.

Aanvraag uitslagen en informatie over specialistenbrieven
van 8.00 tot 11.00 uur
De assistente kijkt of de uitslag of de brief aanwezig is en geeft u, indien nodig, een afspraak voor het (telefonisch) spreekuur.

Afspraak annuleren
Indien u een gemaakte afspraak niet na kunt komen, vragen wij u deze tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) af te zeggen. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd wordt er een 'no-show' tarief in rekening gebracht. 

Urine onderzoek
Als u vermoedt dat u blaasontsteking heeft kunt u uw urine laten onderzoeken. Urine bestemd voor onderzoek dient te worden ingeleverd voor 9.00 uur ’s ochtends. De assistente maakt met u een afspraak over de uitslag van het onderzoek en het eventuele vervolg. Instructies voor het opvangen van urine zijn bij de assistentes verkrijgbaar.

Wanneer u een afspraak heeft voor een soa-onderzoek, wordt u verzocht pagina 2 van bovenstaande vragenlijst ingevuld mee te nemen. 

Verwijsbrieven
Brieven en formulieren kunt u tijdens openingsuren afhalen bij de balie van de assistente.

Griepvaccinatie
Griepvaccinaties worden tussen half oktober en half november gegeven. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan krijgt u automa­tisch be­richt.