KLACHTENREGELING


De medewerkers van het Gezondheidscentrum Camminghaburen willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u klachten heeft over onze dienstverlening. U wordt vriendelijk verzocht uw klacht eerst te bespreken met de medewerker van het centrum met wie u contact heeft.

Als dat niet kan, kunt u zich wenden tot de directeur. Ook kunt u gebruik maken van onze officiële klachtenregeling. De folder van de klachtenregeling is verkrijgbaar bij de centrumassistente maar u kunt het ook downloaden.