De medewerkers van het gezondheidscentrum willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens een contact of over de manier van handelen van een medewerker die bij ons in loondienst is.

In de bijgaande folder leest u wat u kunt doen als u een klacht kenbaar wilt maken.