KLACHTENREGELING


De medewerkers van het Gezondheidscentrum Camminghaburen willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u klachten heeft over onze dienstverlening. U wordt vriendelijk verzocht uw klacht eerst te bespreken met de medewerker van het centrum met wie u contact heeft.

Als dat niet kan, kunt u zich wenden tot de directeur. Ook kunt u gebruik maken van onze officiële klachtenregeling. De folder van de klachtenregeling is verkrijgbaar bij de centrumassistente maar u kunt het ook downloaden.

Voor alle duidelijkheid, deze klachtenregeling heeft betrekking op medewerkers in loondienst bij het gezondheidscentrum Camminghaburen. Voor medewerkers die niet in loondienst zijn bij het gezondheidscentrum Camminghaburen is deze klachtenregeling niet van toepassing. Zij vallen onder het klachtenreglement van desbetreffende organisatie/samenwerkingsverband.