CLIENTENRAAD


Spreekbuis voor alle cliënten
Als cliënt wil je graag goed geholpen worden door je huisarts, de praktijkverpleegkundigen, de centrumassistentes, de apothekers en de assistentes, de fysiotherapeuten en overige hulpverleners die in het gezondheidscentrum werken. We kunnen als cliëntenraad fungeren als spiegel voor het centrum en op die manier het centrum helpen om de dienstverlening te bewaken en te verbeteren. Dat is in het belang van zowel het centrum als de cliënten.

Wij geven “gevraagd en ongevraagd” advies over uiteenlopende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop u informatie krijgt, wordt u snel genoeg geholpen, is uw privacy voldoende gewaarborgd, hoe ervaart u de inrichting van de wachtkamer en zijn de openingstijden voldoende. Ook wordt de cliëntenraad betrokken bij de cliënttevredenheidsonderzoeken. Als cliëntenraad doen wij suggesties bij deze onderzoeken zowel in het voortraject als bij de bespreking van de onderzoeksresultaten.

De volgende cliënten van het Gezondheidscentrum Camminghaburen hebben zitting in de cliëntenraad:

  • De heer D. Jager, voorzitter cliëntenraad
  • Mevrouw M. van 't Hullenaar, secretaris cliëntenraad
  • De heer H.P. Wiersma, algemeen lid cliëntenraad​
  • Mevrouw I. Heidstra, algemeen lid cliëntenraad
  • De heer J. de Vos, algemeen lid cliëntenraad

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u lid worden van de cliëntenraad?

Neem dan contact op via clientenraad@gc-camminghaburen.nl