HUISARTSEN: wie zijn we?

Huisartsen

 • Dhr. E. Graff                (BIGreg. 09021189501)
 • Mw. W. Bruinsma        (BIGreg. 19020348801)
 • Mw. S. van der Schaaf (BIGreg. 29912597401)
 • Mw. M. Manders          (BIGreg. 19922020601)

 

Physician Assistant

 • Mw. J. Wolda  (BIGreg. 19051316481)

Verpleegkundig specialist

 • Mw. A. Haarsma (BIGreg. 29041843530)

Centrumassistentes

 • Mw. M. van der Hoek
 • Mw. B. Ehbrecht-Dijkstra
 • Mw. J. Bosma-Pool
 • Mw. K. de Haan-Mollema
 • Mw. A. Steensma
 • Mw. M. van Windt
 • Mw. M. de Jong

 

Praktijkmanager

 • Mw. D. Paulus

Praktijkverpleegkundige

 • Mw. C. Duvekot
 • Mw. K. de Vries
 • Mw. A. Dijkstra-Dotinga
 • Mw. A. Veenstra
 • Mw. R. Rijpma (POH-GGZ)
 • Mw. H. Modderman (POH-GGZjeugd)

 

Huisartsen in opleiding

Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor artsen die huisarts willen worden. Deze arts doet zelfstandig spreekuur en bespreekt de werkzaamheden nadien met één van de huisartsopleiders. Bij het maken van een afspraak met uw huisarts kan het zijn dat de assistente u vraagt of de afspraak bij de arts in opleiding gemaakt mag worden.

 

content image

Afwezigheid van de huisarts
De vier huisartsen werken allen parttime. Bij afwezigheid nemen zij in geval van spoed voor elkaar waar.

Bij langdurige afwezigheid/vakanties wordt een waarnemend arts van buiten aangetrokken. Dhr. J. Martens (donderdag), mw. E. de Wolff (dinsdag) en mw. J. Oosterbaan (tijdelijk voor dhr. Graff) werken als vaste waarnemers bij GC Camminghaburen. 

 

De Centrumassistente
U kunt op afspraak terecht bij de centrumassistente voor:

 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • Oren uitspuiten
 • Verwijderen van hechtingen
 • Het geven van injecties (op verzoek van de huisarts)
 • Controle bloeddruk ( op verzoek van de huisarts/ praktijkverpleegkundige )
 • Meten bloedsuiker (op verzoek van de huisarts/ praktijkverpleegkundige)
 • Wrattenbehandeling
 • Advies diverse klachten en vragen (telefonisch)
 • Urineonderzoek kan tot 10.00 uur ingeleverd worden.

Spreekuurondersteuner huisarts

Een spreekuurondersteuner huisarts (SOH) is een assistente met aanvullende opleiding voor het zelfstandig kunnen afhandelen van veel voorkomende klachten en klein letsel, zoals allergische huidreacties, wonden, bloedneus, tand door de lip, verkoudheid, tekenbeet, insectensteek etc. 

Doordat de SOH deze taken overneemt van de huisarts, heeft de huisarts meer tijd voor complexere patiëntenzorg. Alle consulten die de SOH afrondt, worden altijd teruggekoppeld aan de huisarts.
 

De Praktijkverpleegkundigen
De werkzaamheden van de praktijkverpleegkundige bestaan uit spreekuren voor:

 • Patiënten met suikerziekte
 • Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten
 • Patiënten met longziekten
 • Patiënten met psychische problemen
 • Zorg voor senioren

Indien nodig legt de praktijkverpleegkundige ook huisbezoeken af.

Een Physician Assistant

Een Physician Assistant (PA) is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een huisarts over te nemen en kan het volgende doen:

 • onderzoek doen en klachten in kaart brengen
 • een diagnose stellen
 • een behandeling bepalen
 • medicijnen voorschrijven
 • medische ingrepen verrichten en voorlichting geven