HUISARTSEN: wie zijn we?

Huisartsen

 • Dhr. E. Graff
 • Mw. T. de Vries-de Haan
 • Mw. W. Bruinsma
 • Mw. S. van der Schaaf

Op woensdag werkt mw. J. Kroon-Wijma als waarnemend huisarts voor mw. T. de Vries - de Haan en op donderdag voor mw. W. Bruinsma

Centrumassistentes

 • Mw. M. van der Hoek
 • Mw. A. Haga-van der Ploeg
 • Mw. T. De Jong
 • Mw. B. Ehbrecht-Dijkstra
 • Mw. J. Bosma-Pool
 • Mw. A. Stelwagen-Flapper

 

Praktijkverpleegkundige

 • Mw. J. Oenema
 • Mw. E. Giliam-Anema
 • Mw. K. De Vries
 • Mw. D. Telgenhof-Sinnema
 • Mw. R. Rijpma (POH-GGZ)
 • Mw. M. Back (POH-JeugdGGZ)

 

Huisartsen in opleiding

Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor artsen die huisarts willen worden. Deze arts doet zelfstandig spreekuur en bespreekt de werkzaamheden nadien met één van de huisartsopleiders. Bij het maken van een afspraak met uw huisarts kan het zijn dat de assistente u vraagt of de afspraak bij de arts in opleiding gemaakt mag worden.

Huisarts in opleidng
Dhr. J. van Zwol
van september 2018 t/m augustus 2019.

content image

Afwezigheid van de huisarts
De vier huisartsen werken allen parttime. Bij afwezigheid nemen zij in geval van spoed voor elkaar waar. Bij langdurige afwezigheid/vakanties wordt een waarnemend arts van buiten aangetrokken.

De Centrumassistente
U kunt op afspraak terecht bij de centrumassistente voor:

 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • Oren uitspuiten
 • Verwijderen van hechtingen
 • Het geven van injecties (op verzoek van de huisarts)
 • Controle bloeddruk ( op verzoek van de huisarts/ praktijkverpleegkundige )
 • Meten bloedsuiker (op verzoek van de huisarts/ praktijkverpleegkundige)
 • Wrattenbehandeling
 • Advies diverse klachten en vragen (telefonisch)
 • Urineonderzoek kan tot 10.00 uur ingeleverd worden.

De Praktijkverpleegkundigen
De werkzaamheden van de praktijkverpleegkundige bestaan uit spreekuren voor:

 • Patiënten met suikerziekte
 • Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten
 • Patiënten met longziekten
 • Patiënten met psychische problemen
 • Zorg voor senioren

Indien nodig legt de praktijkverpleegkundige ook huisbezoeken af.