Thuisblijven of bellen naar de huisarts?
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

  • Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?:

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost.
Neem bij ernstige klachten direct contact op.

______________________________________________

Coronavirus en de Huisartsenpraktijk

Huisartsen en Physician assistant (PA):
De huisartsen en de PA houden een aangepast schema aan. Voor urgente klachten kunt u telefonisch overleggen met de assistentes en een afspraak maken. Verder proberen we zoveel mogelijk telefonisch uw vragen te beantwoorden. We houden een strenger deurbeleid aan zoals boven beschreven. Heeft u géén afspraak op het spreekuur, kom dan niet naar de praktijk. We zullen voor de patiënten die ziek zijn met luchtwegklachten een speciaal spreekuur organiseren (bij kwetsbare patiënten zullen wij een visite afleggen). Hierbij zal de huisarts dan beschermende kleding (mondkapje, jas en handschoenen) dragen om besmettingen te voorkomen.
U als patiënt wordt verzocht NIET te vroeg aanwezig te zijn voor dit spreekuur. U mag NIET binnen wachten wanneer er luchtwegklachten zijn. U krijgt een seintje wanneer u aan de beurt bent.   

Let op! Niet iedereen die verdacht wordt van het Corona-virus wordt hierop getest. De GGD houdt hier een streng beleid in. De huisartsen kunnen zelf niet testen. Ook hoeft niet iedereen die mogelijk Corona heeft beoordeeld te worden door een arts. Dit hangt af van de mate van ziek zijn. Wanneer u ziek bent kunt u bellen met de assistentes over een verder plan, maar kijk eerst op de site van de RIVM voor de adviezen.

Assistentes:
Het assistentenspreekuur (bijvoorbeeld wratten aanstippen, uitstrijkjes) vervalt grotendeels. Alleen dringende zaken zullen nog doorgaan voorlopig. Om de assistentes zoveel mogelijk te beschermen tegen besmettingen verzoeken we u niet zomaar naar de balie te gaan met vragen. Graag eerst bellen. Wat wél doorgaat zijn de medicatie injecties. Houd rekening met langere wachttijden aan de telefoon.

Praktijk ondersteuner huisarts (POH) voor diabetes, bloeddruk, astma/copd en ouderenzorg:
Reguliere controles worden uitgesteld. Uw POH zal hierover contact met u opnemen. Indien mogelijk worden consulten telefonisch afgehandeld. Spoedeisende zaken gaan gewoon door.

POH GGZ:
Niet-spoedeisende zaken zullen worden verschoven naar latere tijdstippen en er zal zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld worden.

HUISARTSEN

Onze huisartsenpraktijk bevindt zich aan de
Havingastate 1 te Leeuwarden.

Spoedeisende zorg

in de avond, nacht en in het weekend,
Dokterswacht Friesland,
(0900) 112 7 112

Bereikbaarheid huisartsen

U kunt een afspraak maken met de huisarts via:

1. Inloggen MIJNgezondheid.net of
2. Telefonisch contact: (058) 267 20 00

Praktijktijden:

maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

content image

Voor informatie over uw gezondheid en aandoeningen

Advies beltijden

  • Gezien de drukte aan de telefoon verzoeken wij u de gesprekken kort en zakelijk te houden.
     
  • Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk tussen 08:00 en 11.00 uur belt, maar de praktijk is telefonisch de gehele werkdag (08.00 – 17.00 uur) bereikbaar.
     
  • Voor spoedeisende huisartsenzorg kunt u gebruik maken van het spoednummer: 058 – 267 1639.

Voor levensbedreigende situaties bel 112.

 

content image

Zoekt u meer informatie?

Inschrijven
Alleen patiënten die in Camminghaburen of Blitsaerd wonen en nog geen huisarts in Leeuwarden hebben of patienten waarbij er sprake is van gezinshereniging, kunnen zich inschrijven in de praktijk. U kunt hiervoor een informatiepakket, met  inschrijfformulier bij de balie van het Gezondheidscentrum halen. 

Mocht u niet voldoen aan deze voorwaarden en wel dringend op zoek zijn naar een huisarts in Leeuwarden, dan kunt u zich wenden tot De Friesland Zorgverzekering, afdeling wachtlijstbemiddeling.

Verhuizing
Indien u gaat verhuizen, wordt u vriendelijk verzocht de adreswijziging tijdig door te geven aan de centrumassistente.

Vast adres binnen Camminghaburen of Blitsaerd
Patiënten die zijn ingeschreven bij onze huisartsenpraktijk moeten een vast woonadres, dus geen postbus, hebben in Camminghaburen of Blitsaerd. Heeft u geen vast woonadres, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden, wel de medische zorg verkrijgen als passant.

De wijkgrenzen worden als grens aangehouden i.v.m. de oorspronkelijke doelstelling van het Gezondheidscentrum: een voor de wijkbewoners goed bereikbare gezondheidsvoorziening.