Coronavirus en de Huisartsenpraktijk

Huisartsen en Physician assistant (PA):

De huisartsen en de PA houden een aangepast schema aan. Bij klachten kunt u telefonisch overleggen met de assistentes en indien nodig een afspraak maken. Heeft u géén afspraak op het spreekuur, kom dan niet naar de praktijk.

Voor de patiënten die ziek zijn met luchtwegklachten is er een speciaal spreekuur georganiseerd (bij kwetsbare patiënten zullen wij een visite afleggen). Hierbij zal de huisarts dan beschermende kleding (mondkapje, jas en handschoenen) dragen om besmettingen te voorkomen.
U als patiënt wordt verzocht niet te vroeg aanwezig te zijn voor dit spreekuur. U mag niet binnen wachten wanneer er luchtwegklachten zijn. U krijgt een seintje wanneer u aan de beurt bent.   

Assistentes:

Het assistentenspreekuur vindt grotendeels plaats. Wel graag eerst even bellen om een afspraak te maken. 

Praktijk ondersteuner huisarts (POH) voor diabetes, bloeddruk, astma/copd en ouderenzorg:

Reguliere controles vinden plaats. Het kan zijn dat het consult via (beeld)bellen plaatsvindt. Uw POH informeert u hierover, wanneer dat het geval is. Het afnemen van longfunctietesten gebeurt momenteel beperkt. 

Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen werkt HAL Friesland alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken op www.hal.frl.

POH GGZ:

Reguliere afspraken vinden plaats. Het kan zijn dat het consult via (beeld)bellen plaatsvindt. De POH GGZ informeert u hierover, wanneer dat het geval is.

Wilt u bij een bezoek aan het Gezondheidscentrum een mondkapje dragen? 

 

HUISARTSEN

Onze huisartsenpraktijk bevindt zich aan de
Havingastate 1 te Leeuwarden.

Spoedeisende zorg

in de avond, nacht en in het weekend,
Dokterswacht Friesland,
(0900) 112 7 112

Bereikbaarheid huisartsen

U kunt een afspraak maken met de huisarts via:

1. Inloggen MIJNgezondheid.net of
2. Telefonisch contact: (058) 267 20 00

Praktijktijden:

maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

content image

Voor informatie over uw gezondheid en aandoeningen

Advies beltijden

  • Gezien de drukte aan de telefoon verzoeken wij u de gesprekken kort en zakelijk te houden.
     
  • Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk tussen 08:00 en 11.00 uur belt, maar de praktijk is telefonisch de gehele werkdag (08.00 – 17.00 uur) bereikbaar.
     
  • Voor spoedeisende huisartsenzorg kunt u gebruik maken van het spoednummer: 058 – 267 1639.

Voor levensbedreigende situaties bel 112.

 

content image

Zoekt u meer informatie?

Inschrijven
Alleen patiënten die in Camminghaburen of Blitsaerd wonen en nog geen huisarts in Leeuwarden hebben of patienten waarbij er sprake is van gezinshereniging, kunnen zich inschrijven in de praktijk. U kunt hiervoor een informatiepakket, met  inschrijfformulier bij de balie van het Gezondheidscentrum halen. 

Mocht u niet voldoen aan deze voorwaarden en wel dringend op zoek zijn naar een huisarts in Leeuwarden, dan kunt u zich wenden tot De Friesland Zorgverzekering, afdeling wachtlijstbemiddeling.

Verhuizing
Indien u gaat verhuizen, wordt u vriendelijk verzocht de adreswijziging tijdig door te geven aan de centrumassistente.

Vast adres binnen Camminghaburen of Blitsaerd
Patiënten die zijn ingeschreven bij onze huisartsenpraktijk moeten een vast woonadres, dus geen postbus, hebben in Camminghaburen of Blitsaerd. Heeft u geen vast woonadres, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden, wel de medische zorg verkrijgen als passant.

De wijkgrenzen worden als grens aangehouden i.v.m. de oorspronkelijke doelstelling van het Gezondheidscentrum: een voor de wijkbewoners goed bereikbare gezondheidsvoorziening.