HUISARTSEN

Onze huisartsenpraktijk bevindt zich aan de
Havingastate 1 te Leeuwarden.

Spoedeisende zorg

in de avond, nacht en in het weekend,
Dokterswacht Friesland,
(0900) 112 7 112

Bereikbaarheid huisartsen

U kunt een afspraak maken met de huisarts via:

1. Inloggen MIJNgezondheid.net of
2. Telefonisch contact: (058) 267 20 00

Praktijktijden:

maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

content image

Voor informatie over uw gezondheid en aandoeningen

Advies beltijden

  • Gezien de drukte aan de telefoon verzoeken wij u de gesprekken kort en zakelijk te houden.
     
  • Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk tussen 08:00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur belt, maar de praktijk is telefonisch de gehele werkdag (08.00 – 17.00 uur) bereikbaar.
     
  • Voor spoedeisende huisartsenzorg kunt u gebruik maken van het spoednummer: 058 – 267 1639.

Voor levensbedreigende situaties bel 112.

Wilt u dezelfde dag op het spreekuur komen,
bel dan tussen 08.00 en 09.00 uur.

content image

Zoekt u meer informatie?

Ingeschreven patiënten bij de huisartsenpraktijk
Patiënten die zijn ingeschreven bij onze huisartsenpraktijk moeten een vast woonadres, dus geen postbus, hebben in Camminghaburen of Blitsaerd. Heeft u geen vast woonadres, dan kunt wel de medische zorg verkrijgen als passant.

De wijkgrenzen worden als grens aangehouden i.v.m. de oorspronkelijke doelstelling van het Gezondheidscentrum: een voor de wijkbewoners goed bereikbare gezondheidsvoorziening.

Verhuizing
Indien u gaat verhuizen, wordt u vriendelijk verzocht de adreswijziging tijdig door te geven aan de centrumassistente.

Wachtlijst
Momenteel is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Mocht u dringend op zoek zijn naar een huisarts in Leeuwarden, dan kunt u zich wenden tot De Friesland Zorgverzekering, afdeling wachtlijstbemiddeling.