HUISARTSEN

Onze huisartsenpraktijk bevindt zich aan de
Havingastate 1 te Leeuwarden.

Spoedeisende zorg

in de avond, nacht en in het weekend,
Dokterswacht Friesland,
(0900) 112 7 112

Bereikbaarheid huisartsen

U kunt een afspraak maken met de huisarts via:

1. Inloggen MIJNgezondheid.net of
2. Telefonisch contact: (058) 267 20 00

Praktijktijden:

maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

content image

Voor informatie over uw gezondheid en aandoeningen

Advies beltijden

  • Gezien de drukte aan de telefoon verzoeken wij u de gesprekken kort en zakelijk te houden.
     
  • Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk tussen 08:00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur belt, maar de praktijk is telefonisch de gehele werkdag (08.00 – 17.00 uur) bereikbaar.
     
  • Voor spoedeisende huisartsenzorg kunt u gebruik maken van het spoednummer: 058 – 267 1639.

Voor levensbedreigende situaties bel 112.

Wilt u dezelfde dag op het spreekuur komen,
bel dan tussen 08.00 en 09.00 uur.

content image

Zoekt u meer informatie?

Ingeschreven patiënten bij de huisartsenpraktijk
Patiënten die zijn ingeschreven bij onze huisartsenpraktijk moeten een vast woonadres, dus geen postbus, hebben in Camminghaburen of Blitsaerd. Heeft u geen vast woonadres, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden, wel de medische zorg verkrijgen als passant.

De wijkgrenzen worden als grens aangehouden i.v.m. de oorspronkelijke doelstelling van het Gezondheidscentrum: een voor de wijkbewoners goed bereikbare gezondheidsvoorziening.

Verhuizing
Indien u gaat verhuizen, wordt u vriendelijk verzocht de adreswijziging tijdig door te geven aan de centrumassistente.

Wachtlijst
Alleen patiënten die in Camminghaburen of Blitsaerd wonen en nog geen huisarts in Leeuwarden hebben, kunnen zich inschrijven in de praktijk.

Mocht u niet voldoen aan deze voorwaarden en wel dringend op zoek zijn naar een huisarts in Leeuwarden, dan kunt u zich wenden tot De Friesland Zorgverzekering, afdeling wachtlijstbemiddeling.