Vergoedingen

Vergoedingen Fysiotherapie
Het basispakket van de zorgverzekeraars vergoedt in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie. In de meeste gevallen wordt de fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de door u gekozen vergoeding.

Het is belangrijk om u goed op de hoogte te stellen welke vergoeding voor fysiotherapie u krijgt binnen uw aanvullende verzekering. U kunt hiervoor de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen of kijk op www.fysiotherapievergoeding.nl. Hier vindt u een overzicht waarop u kunt vergelijken hoe fysiotherapie is opgenomen in de aanvullende zorgverzekeringen van de verschillende zorgverzekeraars in Nederland.

Tarieven
Het gezondheidscentrum Camminghaburen heeft voor de afdeling fysiotherapie met de meeste zorgverzekeraars een contract gesloten. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed zolang ze binnen uw (aanvullende) zorgverzekering vallen.

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben, waarin fysiotherapie vergoed wordt, dan krijgt u van ons een factuur of kunt u contant betalen. De door ons gehanteerde praktijktarieven komen overeen met de tarieven zoals die zijn afgesproken met onze grootste regionale zorgverzekeraar De Friesland. De tarievenlijst van de fysiotherapie kunt u bekijken in de wachtkamer van de fysiotherapie.

Een afspraak die niet minimaal 24 uur van te voeren is afgezegd, kan in rekening worden gebracht.