Kosten van huisartsenzorg

Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico.

De laatste tijd krijgen we regelmatig vragen over zorgkosten en het eigen risico. Vandaar deze uitleg.

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit geldt voor alle telefoontjes, spreekuren en visites en ook voor het bezoek aan de huisartsenpost. Huisartsenzorg kan door een groep van hulpverleners geleverd worden (door bijvoorbeeld doktersassistenten, praktijkondersteuners, verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten). Dit betekent dat u voor deze zorg geen eigen bijdrage hoeft te betalen.

Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen wel onder het eigen risico.

Voor uw gezondheid kan het soms belangrijk zijn om uitgebreider onderzoek te doen. De kosten van bijvoorbeeld bloedafname, urineonderzoek of een röntgenfoto vallen wel onder uw eigen risico als u ouder bent dan 18 jaar. Ook de kosten voor de medicijnen die door de huisarts zijn voorgeschreven, een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis of een instelling voor psychologische hulp gaan van uw eigen risico af.

Ook al verwijst de huisarts u door, de huisarts is niet verantwoordelijk voor kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening zullen brengen. De huisarts is er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.