Meer info

Voorlichting
Het voorlichtingsmateriaal in de wachtkamer van de huisartsen mag u meenemen. Ook liggen er enkele boeken ter inzage.

Folder:
huisartsenpraktijkfolder, uitgave juni 2016

Nederlands Huisartsen Genootschap 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen. Het NHG vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Daarom maakt het NHG, corresponderend met haar wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, verschillende voorlichtingsproducten zoals NHG-patiëntenfolders, -brieven, en NHG-Ziektebeschrijvingen. Klik hier om de website te bezoeken.

Op www.thuisarts.nl vindt u betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekten:

 • bij vragen en klachten thuis;
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts

 

Zorgprogramma Diabetes Mellitus (Suikerziekte)

De huisarts verwijst u door naar de praktijkondersteuner als u klachten heeft die wijzen op Diabetes Mellitus (suikerziekte) en als uit het bloedonderzoek blijkt dat de glucosewaarde verhoogd is.

De praktijkondersteuner neemt allereerst een anamnese af waarin gevraagd wordt naar klachten DM en risicofactoren HVZ, roken, alcoholgebruik, voeding en beweging en of hart- en vaatziekten (HVZ) en suikerziekte in de familie voorkomen.

Vervolgens worden lengte, gewicht en de buikomvang gemeten. Hiermee wordt de BMI berekend. Ook wordt de bloeddruk gemeten en de pols geteld. De praktijkondersteuner legt uit wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen.

Voordat u voor controle bij de praktijkondersteuner terugkomt laat u eerst bloed prikken in het laboratorium. Hiervoor moet u nuchter zijn. Tijdens het controle bezoek worden eens per jaar uw voeten nagekeken. U krijgt als de diagnose Diabetes Mellitus (DM) gesteld is een diabetespas mee en wordt verwezen naar de oogarts.

U wordt opgenomen in het ketenzorgprogramma DM. Soms is de diagnose niet direct te stellen, u blijft dan onder controle bij de praktijkondersteuner. Diabetes kan niet worden genezen. Het doel van de behandeling is een normaal glucosegehalte van het bloed. Dit vermindert de kans op complicaties ten gevolge van Diabetes Mellitus.

Het zorgprogramma bestaat uit leefstijladviezen en indien nodig medicamenteuze therapie. De praktijkondersteuner zal met u een aantal leefstijladviezen bespreken zoals:

 • Stoppen met roken
 • Adviezen voor gezonde voeding eventueel met behulp van een diëtist
 • Adviezen voor voldoende lichaamsbeweging. Kan bewegen bij de fysiotherapie geadviseerd worden.
 • Adviezen voor het bereiken van een optimaal gewicht
 • Adviezen voor het beperken van alcoholgebruik
 • Adviezen om stress te voorkomen of tijdig te herkennen eventueel met ondersteuning van een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Ook kan specifieke informatie worden gegeven over ondersteunende activiteiten in de wijk Camminghaburen/Leeuwarden. De afspraken, die u samen maakt om uw leefstijl te wijzigen, worden vastgelegd in een individueel zorgplan.

Daarnaast kunnen medicijnen nodig zijn om de bloedglucose en eventueel het cholesterol en/of bloeddruk te verlagen. Dit bespreekt de praktijkondersteuner met u. Soms werken de tabletten onvoldoende en moet u insuline gaan gebruiken.

Van de praktijkondersteuner leert u hoe u uzelf insuline toe moet dienen. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Binnen het zorgprogramma Diabetes Mellitus werken samen: De huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent, maatschappelijk werk, diëtist, fysiotherapie, thuiszorg en apotheek.

Dit zorgprogramma wordt aangeboden als DBC in samenwerking met Ketenzorg Friesland. Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen: www.dvn.nl(diabetes vereniging Nederland) www.thuisarts.nl www.apotheek.nl /Thema’s/Diabetes Mellitus

Zorgprogramma COPD

Als COPD patiënt wordt u binnen het gezondheidscentrum door een team begeleid. De huisarts stelt de diagnose COPD en verwijst u door naar de praktijkverpleegkundige. Zij neemt het eerste longfunctieonderzoek af (spirometrie) en een vragenlijst over hoe u de kwaliteit van leven ervaart.

De praktijkverpleegkundige geeft uitleg over de ziekte, over het gebruik van eventuele medicatie en geeft leefstijladviezen. Met leefstijl wordt bedoeld dat uw gedrag invloed heeft op uw gezondheid. Bij de behandeling van COPD staan drie leefstijlonderwerpen centraal:

 • Stoppen met roken
 • Gezonde voeding, gezond gewicht
 • Voldoende bewegen

Samen met u wordt besproken welke persoonlijke gezondheidsdoelen u de komende periode wilt bereiken, hoe u dit gaat aanpakken en welke ondersteuning u nodig heeft. Deze doelen zijn erop gericht dat u zo min mogelijk klachten en beperkingen van de COPD ondervindt. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk zorgplan.

Uzelf vervult een sleutelrol in de uitvoering van het zorgplan. In Leeuwarden zijn diverse mogelijkheden om te sporten of te bewegen. Bij de uitvoering van uw zorgplan kunt u echter ook ondersteuning krijgen.

 • Bij de fysiotherapeut voor het verbeteren van uw conditie en het sterker maken van de ademhalingsspieren.
 • Bij de diëtist voor uw gewicht
 • Bij de apotheek voor instructie over het gebruik en inhaleren van eventuele medicatie
 • Bij de praktijkverpleegkundige voor het stoppen met roken
 • Bij de maatschappelijk werker voor hulp bij sociale of emotionele problemen ten gevolge van de COPD.

De praktijkverpleegkundige zal u op verzoek doorverwijzen naar een van de leden van het team. Door de korte lijnen in het gezondheidscentrum Camminghaburen worden de behandelingen door de betrokken zorgverleners direct op elkaar afgestemd.

Voor de controle kunt u gebruik maken van het COPD spreekuur. Voor de ene patiënt is één controle per jaar voldoende, andere patiënten zijn gebaat bij meerdere controles per jaar. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Binnen het zorgprogramma COPD werken samen: De huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapie, diëtist, maatschappelijk werker en apotheek.

Voor meer informatie over het zorgprogramma COPD kunt u natuurlijk contact opnemen met de praktijkverpleegkundige in het gezondheidscentrum Camminghaburen. Voor vragen over medicatie kunt u contact opnemen met de apotheek.

Dit zorgprogramma wordt aangeboden als DBC in samenwerking met Ketenzorg Friesland. U kunt ook kijken op de volgende websites:
www.longfonds.nl
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl /Thema’s/Astma
www.apotheek.nl/Thema’s/COPD