Training Denk sterk

Assertiviteitstraining voor volwassenen
Op een positieve manier naar jezelf kijken, voor jezelf opkomen, zicht hebben op eigen behoeftes en wensen en deze kenbaar maken naar anderen. Veel mensen hebben hier moeite mee. Dit kan veel klachten geven zoals gespannenheid, onzekerheid, somberheid, moeheid.

De training Denk sterk is bedoeld voor volwassenen die willen leren om hierin verandering aan te brengen. Thema’s die aan de orde komen zijn:

•    assertiviteit;
•    zelfbeeld;
•    in- en ontspanning;
•    kritiek ontvangen en geven;
•    nee-zeggen;
•    grenzen herkennen en bewaken;
•    boosheid;
•    de invloed van je gedachten op gevoel en je gedrag

De training bestaat uit 7 (wekelijkse) bijeenkomsten van elk 2 uur (en een terugkom bijeenkomst) waarin aandacht zal zijn voor zowel theorie als praktijk. Er wordt gepraat en vooral veel geoefend. Ook krijg je opdrachten mee zodat je ook tussen de bijeenkomsten kunt oefenen met de dingen die je leert.
De training wordt gegeven door de ggz-praktijkverpleegkundige van het Gezondheidscentrum Camminghaburen en een sociaal werker van het sociaal wijkteam Aanmelden kan dan ook via het gezondheidscentrum of het wijkteam. Voorafgaand aan de training vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats