Gezondheidscentrum Camminghaburen gaat uitbreiden!

In lijn met de landelijke trend merken ook wij een toename in de zorgvraag. Als wijkgericht gezondheidscentrum voor eerstelijns zorg willen we graag aan deze zorgvraag blijven voldoen. Daarvoor is meer ruimte binnen het gezondheidscentrum nodig. Met de koop van het aangrenzende pand verwachten we dit te kunnen realiseren. Begin juni is de stichting eigenaar geworden van het pand aan de Rollemastate 113. Tot voor kort zat hier tandartspraktijk Puur Mondzorg.

In de komende maanden zal er een beperkte verbouwing plaatsvinden om de ruimtes gebruiksklaar te maken als nieuwe praktijkruimte voor de fysiotherapie. Daarnaast worden er ruimtes aan externe (zorg)disciplines verhuurd. In de volgende fase (vermoedelijk in 2024) zullen de twee panden (Havingastate 1 en Rollemastate 113) met elkaar verbonden worden. Bij deze grotere verbouwing zal de inrichting en uitstraling van beide panden aangepakt worden, zodat het één geheel wordt. Tot slot hopen we in deze fase een stap te zetten op het gebied van duurzaamheid. Hoe dit er exact uitziet en wat de planning is, moet nog uitgewerkt worden.

Het eindplaatje is wél bekend; een eigentijds en toekomstbestendig eerstelijnszorg gezondheidscentrum voor de bewoners van Camminghaburen en Blitsaerd!