Depressie

Bij een depressie bent u langer dan 2 weken somber en/of heeft u nergens zin in. Ook kunt u zich moe, onrustig, schuldig en waardeloos voelen. Het eten smaakt niet meer. Of u wilt juist extra veel eten. U bent moe. U slaapt slecht of juist heel veel. U vindt het leven zwaar. Een depressie verstoort uw dagelijks leven. U heeft er veel last van: thuis, in uw vrije tijd en/of op uw werk.

Meestal komt een depressie door een combinatie van verschillende dingen; erfelijkheid, kwetsbaarheid, een ingrijpende gebeurtenis die veel verdriet geeft, geweldservaringen en/of weinig steun krijgen van andere mensen.

Daarnaast zijn er bijzondere vormen van depressie, namelijk een winterdepressie, een postnatale depressie, dysthymie en een depressie bij een bipolaire stoornis.

Om te herstellen is het belangrijk om structuur te geven aan uw dag: op tijd opstaan, elke dag naar buiten gaan, gezond eten, op tijd naar bed gaan. Ook is het goed om actief bezig te zijn en contact met andere mensen te hebben.

De huisarts en de praktijkondersteuner ggz van Gezondheidscentrum Camminghaburen kunnen u helpen bij de behandeling van een depressie. U krijgt adviezen om de depressie aan te pakken. De praktijkondersteuner ggz kan u begeleiden met gesprekken. Dit is een korte psychologische behandeling. U leert beter omgaan met problemen in het dagelijks leven.

Als dat niet genoeg helpt of als de depressie ernstig is, dan kunnen gesprekken met een psycholoog volgen. Soms zijn medicijnen (antidepressiva) nodig.

U beslist samen met uw huisarts wat voor u het beste is.

Wanneer u antidepressiva gebruikt, kan apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen u adviseren over het gebruik van de medicatie en de mogelijke afbouw wanneer u daaraan toe bent.