Veranderde nierwerking

Specifiek voor dit zorgprogramma is de nauwe samenwerking tussen de huisartsen en de apothekers van het gezondheidscentrum.

  • Laboratoriumbepalingen waaronder de nierfunctie staan in het diagnostisch dossier van de huisarts.
  • Bij de apotheek worden afwijkende nierfunctiewaarden gemeld.
  • Medicatie wordt zo nodig in overleg tussen huisartsen en apothekers aangepast bij een   afwijkende nierfunctiewaarde.

Meerwaarde van dit zorgprogramma voor de patiënt:

  • Zorgvuldige medicatiebewaking.

Voor meer informatie: www.apotheek.nl /Thema’s/ Verminderde  nierfunctie en medicijnen