Zorgprogramma Diabetes Mellitus (Suikerziekte)

De huisarts verwijst u door naar de praktijkondersteuner als u klachten heeft die wijzen op Diabetes Mellitus (suikerziekte) en als uit het bloedonderzoek blijkt dat de glucosewaarde verhoogd is.

De praktijkondersteuner neemt allereerst een anamnese af waarin gevraagd wordt naar klachten DM en risicofactoren HVZ, roken, alcoholgebruik, voeding en beweging en of hart- en vaatziekten (HVZ) en suikerziekte in de familie voorkomen.

Vervolgens worden lengte, gewicht en de buikomvang gemeten. Hiermee wordt de BMI berekend. Ook wordt de bloeddruk gemeten en de pols geteld. De praktijkondersteuner legt uit wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen.

Voordat u voor controle bij de praktijkondersteuner terugkomt laat u eerst bloed prikken in het laboratorium. Hiervoor moet u nuchter zijn. Tijdens het controle bezoek worden eens per jaar uw voeten nagekeken. U krijgt als de diagnose Diabetes Mellitus (DM) gesteld is een diabetespas mee en wordt verwezen naar de oogarts.

U wordt opgenomen in het ketenzorgprogramma DM. Soms is de diagnose niet direct te stellen, u blijft dan onder controle bij de praktijkondersteuner. Diabetes kan niet worden genezen. Het doel van de behandeling is een normaal glucosegehalte van het bloed. Dit vermindert de kans op complicaties ten gevolge van Diabetes Mellitus.

Het zorgprogramma bestaat uit leefstijladviezen en indien nodig medicamenteuze therapie. De praktijkondersteuner zal met u een aantal leefstijladviezen bespreken zoals:

  • Stoppen met roken
  • Adviezen voor gezonde voeding eventueel met behulp van een diëtist
  • Adviezen voor voldoende lichaamsbeweging. Kan bewegen bij de fysiotherapie geadviseerd worden.
  • Adviezen voor het bereiken van een optimaal gewicht
  • Adviezen voor het beperken van alcoholgebruik
  • Adviezen om stress te voorkomen of tijdig te herkennen eventueel met ondersteuning van een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Ook kan specifieke informatie worden gegeven over ondersteunende activiteiten in de wijk Camminghaburen/Leeuwarden. De afspraken, die u samen maakt om uw leefstijl te wijzigen, worden vastgelegd in een individueel zorgplan.

Daarnaast kunnen medicijnen nodig zijn om de bloedglucose en eventueel het cholesterol en/of bloeddruk te verlagen. Dit bespreekt de praktijkondersteuner met u. Soms werken de tabletten onvoldoende en moet u insuline gaan gebruiken.

Van de praktijkondersteuner leert u hoe u uzelf insuline toe moet dienen. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Binnen het zorgprogramma Diabetes Mellitus werken samen: De huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent, maatschappelijk werk, diëtist, fysiotherapie, thuiszorg en apotheek.

Dit zorgprogramma wordt aangeboden als DBC in samenwerking met Ketenzorg Friesland. Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen: www.dvn.nl (diabetes vereniging Nederland) www.thuisarts.nl www.apotheek.nl /Thema’s/Diabetes Mellitus