Zorgprogramma Depressie

Iedereen is wel eens somber als reactie op een teleurstelling of verlies. Dat is normaal en gaat meestal vanzelf weer over. Men zou dan kunnen spreken van depressieve klachten. Maar als een sombere stemming weken aanhoudt en u nergens meer zin in heeft, als u er veel last van heeft en het uw dagelijkse bezigheden verstoort, dan spreken we van een depressie.

Depressie is een aandoening die veel voorkomt. Behandeling Een goede behandeling kan helpen de klachten te verminderen en het herstel te bevorderen. De behandeling van een depressie bestaat uit verschillende stappen waarbij u ondersteund wordt door de huisarts, de praktijkondersteuner-ggz of een psycholoog.

Stap 1: Zelf aan de slag U kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren aan uw eigen herstel. Hoezeer u ook tegen enige activiteit op kunt zien, met kleine stapjes lukt het vaak goed om de depressie zelf aan te pakken. Maak eventueel een dagboekje. Schrijf daarin een aantal dingen op die u de komende dagen kunt gaan doen. Noteer een vaste tijd van opstaan en naar bed gaan. Vaste tijden voor uw maaltijden. Geplande activiteiten zoals naar buiten gaan en bewegen of sporten. Er zijn ook mogelijkheden op internet, telefonisch of groepscursussen waar u leert om zelf weer uit de depressie te komen. Als u zich zorgen maakt over praktische problemen zoals geld, werk, het gezin of woonruimte kan de maatschappelijke werker u helpen om samen oplossingen te bedenken.

Stap 2: Kortdurende behandeling door de praktijkondersteuner-ggz of een psycholoog.

Stap 3: Intensievere behandeling bij een psycholoog.

Stap 4: Medicijnen Pas als u bovenstaande stappen heeft doorlopen en de klachten zijn nog steeds aanwezig, worden medicijnen overwogen.  Voor sommigen valt het te overwegen om medicijnen en de hulp van een psycholoog te combineren.

Wanneer de depressie  of depressieve klachten verdwenen zijn bespreekt u met de huisarts, de praktijkondersteuner-ggz of de psycholoog hoe  u in de toekomst klachten en situaties kunt herkennen zodat u tijdig aan de bel kunt trekken. Binnen het zorgprogramma depressie werken samen: De huisarts, praktijkondersteuner-ggz, eerstelijns psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapie, en apotheek.

Voor meer informatie: www.thuisarts.nl www.apotheek.nl /Thema’s/ depressie