Zorgprogramma COPD

Als COPD patiënt wordt u binnen het gezondheidscentrum door een team begeleid. De huisarts stelt de diagnose COPD en verwijst u door naar de praktijkverpleegkundige. Zij neemt het eerste longfunctieonderzoek af (spirometrie) en een vragenlijst over hoe u de kwaliteit van leven ervaart.

De praktijkverpleegkundige geeft uitleg over de ziekte, over het gebruik van eventuele medicatie en geeft leefstijladviezen. Met leefstijl wordt bedoeld dat uw gedrag invloed heeft op uw gezondheid. Bij de behandeling van COPD staan drie leefstijlonderwerpen centraal:

  • Stoppen met roken
  • Gezonde voeding, gezond gewicht
  • Voldoende bewegen

Samen met u wordt besproken welke persoonlijke gezondheidsdoelen u de komende periode wilt bereiken, hoe u dit gaat aanpakken en welke ondersteuning u nodig heeft. Deze doelen zijn erop gericht dat u zo min mogelijk klachten en beperkingen van de COPD ondervindt. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk zorgplan.

Uzelf vervult een sleutelrol in de uitvoering van het zorgplan. In Leeuwarden zijn diverse mogelijkheden om te sporten of te bewegen. Bij de uitvoering van uw zorgplan kunt u echter ook ondersteuning krijgen.

  • Bij de fysiotherapeut voor het verbeteren van uw conditie en het sterker maken van de ademhalingsspieren.
  • Bij de diëtist voor uw gewicht
  • Bij de apotheek voor instructie over het gebruik en inhaleren van eventuele medicatie
  • Bij de praktijkverpleegkundige voor het stoppen met roken
  • Bij de maatschappelijk werker voor hulp bij sociale of emotionele problemen ten gevolge van de COPD.

De praktijkverpleegkundige zal u op verzoek doorverwijzen naar een van de leden van het team. Door de korte lijnen in het gezondheidscentrum Camminghaburen worden de behandelingen door de betrokken zorgverleners direct op elkaar afgestemd.

Voor de controle kunt u gebruik maken van het COPD spreekuur. Voor de ene patiënt is één controle per jaar voldoende, andere patiënten zijn gebaat bij meerdere controles per jaar. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Binnen het zorgprogramma COPD werken samen: De huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapie, diëtist, maatschappelijk werker en apotheek.

Voor meer informatie over het zorgprogramma COPD kunt u natuurlijk contact opnemen met de praktijkverpleegkundige in het gezondheidscentrum Camminghaburen. Voor vragen over medicatie kunt u contact opnemen met de apotheek.

Dit zorgprogramma wordt aangeboden als DBC in samenwerking met Ketenzorg Friesland. U kunt ook kijken op de volgende websites:
www.longfonds.nl
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl /Thema’s/Astma
www.apotheek.nl/Thema’s/COPD