Zorgprogramma Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM)

Als u bekend bent met een hart- en vaatziekte of een hoog risico hierop loopt, stuurt de huisarts u door naar de praktijkondersteuner. Zij zal samen met u een risicoprofiel opstellen. Voordat u bij haar op het spreekuur komt laat u eerst bloed prikken en urine inleveren in het laboratorium. Hiervoor moet u nuchter zijn.

De praktijkondersteuner neemt allereerst een anamnese af waarin gevraagd wordt naar uw leefstijl zoals: roken, alcoholgebruik, voeding en beweging en of hart- en vaatziekten in de familie voorkomen. Vervolgens worden lengte, gewicht en de buikomvang gemeten. Hiermee wordt de BMI berekend. Ook wordt de bloeddruk gemeten en de pols geteld.

Nu kan het risicoprofiel opgesteld worden. Er wordt berekend hoe hoog het risico op een hart- en vaatziekte in de toekomst is. Het zorgprogramma bestaat uit leefstijladviezen en medicamenteuze therapie. De praktijkondersteuner zal met u een aantal leefstijladviezen bespreken b.v.:

  • Stoppen met roken
  • Adviezen voor voldoende lichaamsbeweging. Bij een BMI>30 kan bewegen bij de fysiotherapie geadviseerd worden
  • Adviezen voor gezonde voeding eventueel met behulp van een diëtist
  • Adviezen voor het bereiken van een optimaal gewicht
  • Adviezen voor het beperken van alcoholgebruik
  • Adviezen om stress te voorkomen of tijdig te herkennen eventueel met ondersteuning van een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Ook kan specifieke informatie worden gegeven over ondersteunende activiteiten in de wijk Camminghaburen/Leeuwarden. De afspraken die u samen maakt om uw leefstijl te wijzigen worden vastgelegd in een individueel zorgplan. De praktijkondersteuner of de huisarts en de apotheker bespreken met u eventuele medicamenteuze therapie.

U wordt behandeld met antihypertensiva  eventueel met toevoeging van een cholesterolverlager. Samen met u wordt een controleschema afgesproken. Hoe vaak u voor controle moet komen is afhankelijk van het risicoprofiel, of u meerdere ziektes heeft en uw persoonlijke wensen. Bij de controle wordt nagegaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden in het risicoprofiel en wordt besproken of u de afspraken, die vastgelegd zijn in het zorgplan, heeft kunnen realiseren.

Afhankelijk van uw risicofactoren wordt u uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Binnen het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (hart- en vaatziekten) werken samen: De huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent, sociaal werk, diëtist, fysiotherapie, eerstelijnspsycholoog en apotheek.

Dit zorgprogramma wordt vanaf 01-01-2016 aangeboden als DBC in samenwerking met Ketenzorg Friesland. Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:
www.hartstichting.nl
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl /bloeddruk
www.apotheek.nl/cholesterol