Sociaal werk

Het gezondheidscentrum Camminghaburen werkt samen met het Sociaal werk uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van het wijkteam Noordoost van de gemeente Leeuwarden.

Contactpersoon sociaal werkers
Mw.  Berdien van den Broek

Een afspraak maken
De sociaal werkers zijn vanaf 9.00 uur telefonisch te bereiken:
mw. B. van den Broek,  tel: 06-13 968 466
e-mail: b.vandenbroek@wijkteamnoordoost.nl

Praktijktijden

Van maandag tot en met vrijdag is overdag een sociaal werker bereikbaar via:
Telefoon: 058 – 303 0402

Sociaal Wijkteam Noordoost, locatie Heechterp Schieringen
Egelantierstraat 3
8924 EJ Leeuwarden
Nadere informatie via: www.wijkteamnoordoost.nl

Sociaal Werk
Het sociaal werk is voor iedereen toegankelijk en biedt vertrouwelijke hulp bij meerdere proble­men. Deze kunnen zijn: schulden, pro­blemen op het werk, opvoe­dings- en relatiepro­ble­men, een­zaam­heid, depres­sies of seksueel geweld. Het wijkteam werkt als eerste lijnfunctie op het snijvlak van welzijn en gezondheidszorg.

Het is een niet-specifieke voorziening. Via methodische individuele, relatie of gezinsgesprekken wordt aan psychosociale hulpverlening gedaan. U krijgt 1 contactpersoon die u ondersteunt bij het oplossen van al uw vragen en problemen. Aan het sociaal werk zijn geen kosten verbonden en u kunt er zonder verwijzing terecht.