Sociaal werk

Het gezondheidscentrum Camminghaburen werkt samen met het Sociaal werk uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van het wijkteam Noordoost van de gemeente Leeuwarden.

Sociaal werkers
Mw. Lucinda Monsma en mw. Berdien van den Broek

Een afspraak maken
De sociaal werkers zijn vanaf 9.00 uur telefonisch te bereiken:

mw. L. Monsma:
tel: 06-13 968 461
e-mail: l.monsma@wijkteamnoordoost.nl

mw. B. van den Broek
tel: 06-13 968 466
e-mail: b.vandenbroek@wijkteamnoordoost.nl

Praktijktijden
Een sociaal werker  is op de locatie van het wijkteam Noordoost, Havingastate 9 (naast de kerk) aanwezig.

Van maandag tot en met vrijdag is overdag een sociaal werker bereikbaar via:
Telefoon: 058 – 303 0402
Adres:  Sociaal Wijkteam Noordoost, Havingastate 9, 8925 AZ  Leeuwarden
Nadere informatie via: www.wijkteamnoordoost.nl

Sociaal Werk
Het sociaal werk is voor iedereen toegankelijk en biedt vertrouwelijke hulp bij meerdere proble­men. Deze kunnen zijn: schulden, pro­blemen op het werk, opvoe­dings- en relatiepro­ble­men, een­zaam­heid, depres­sies of seksueel geweld. Het wijkteam werkt als eerste lijnfunctie op het snijvlak van welzijn en gezondheidszorg.

Het is een niet-specifieke voorziening. Via methodische individuele, relatie of gezinsgesprekken wordt aan psychosociale hulpverlening gedaan. U krijgt 1 contactpersoon die u ondersteunt bij het oplossen van al uw vragen en problemen. Aan het sociaal werk zijn geen kosten verbonden en u kunt er zonder verwijzing terecht.