Psychologische zorg

deeerstelijnPsychologische zorg binnen de generalistische basis GGZ

Mw. drs. W.H. (Wilka) Bramer, gezondheidszorgpsycholoog
Website: www.de-eerste-lijn.nl

Bereikbaarheid
Mw. Bramer is op woensdagmorgen in het gezondheidscentrum aanwezig. Op maandag, donderdag (oneven weken) en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur is zij telefonisch bereikbaar op de praktijk aan de Voorstreek 103-b te Leeuwarden. Op andere tijden kunt u een bericht doorgeven aan één van haar collega’s of de voice-mail inspreken. Het telefoonnummer van de praktijk is 058-2136468.

Werkwijze
U kunt zich met uiteenlopende klachten bij een gezondheidszorgpsycholoog aanmelden. In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen of zo goed mogelijk te leren hanteren. Er wordt gewerkt vanuit de gedragstherapie, cognitieve therapie, directieve- en/of non-directieve therapie. Ook EMDR behoort tot de behandelmogelijkheden.

Tarieven en vergoedingen
Voor de tarieven en vergoedingen verwijzen wij u naar de website van de psychologenpraktijk: www.de-eerste-lijn.nl