Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg wordt in het gezondheidscentrum Camminghaburen uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de GGD Fryslân. Medewerkers binnen gezondheidscentrum Camminghaburen:

  • Sera van Noort en J. de Haan, consultatiebureau artsen
  • Liesbeth v.d. Veen, verpleegkundige JGZ 0 -12 jaar
  • Inge Haagsma, verpleegkundige JGZ 0 – 12 jaar
  • Jantina Visser, consultatiebureau-assistente
Werkdagen van: 8.00 – 17.00
Telefoon 0900 – 254 1 254 (lokaal tarief)
voor:
  • Afspraken maken en wijzigen
  • Advies en informatievragen aan verpleegkundige of pedagoog
  • Overige vragen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De Jeugdgezondheidszorg wil een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling bevorderen. De JGZ richt zich op de gezondheid, ontwikkeling en het gezond opgroeien van jeugd tot 19 jaar. Kinderen, ouders en verzorgers hebben o.a. contact met artsen, verpleegkundigen en assistentes van de jeugdgezondheidszorg op consultatiebureaus 0 tot 4 jaar en op scholen 4 tot 19 jaar.

Een gezonde ontwikkeling wordt bevorderd door: screening (hielprik en gehoortests), vaccinaties, periodiek bepalen gezondheidssituatie (consultatiebureaus), voorlichting en advisering via consultatiebureaus en huisbezoeken en begeleiding van ontwikkelingsproblemen in de thuissituatie door wijkverpleegkundigen JGZ en pedagogen: met opvoedvragen kunnen ouders terecht bij het Opvoedpunt van de Jeugdgezondheidszorg.

Handige websites:
www.cjgleeuwarden.nl
www.positiefopvoeden.nl
www.ggdfryslan.nl
www.opvoedpuntleeuwarden.nl