Hoe werken we?

De gang van zaken in de praktijk
Het is goed om te weten dat alle medewerkers van de huisartsenpraktijk hun beroepsgeheim hebben.

Beltijden
Wij willen u en de andere patiënten graag zo snel mogelijk te woord staan. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de gesprekken bij het maken van de afspraken kort te houden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Afspraak voor spreekuur huisarts, praktijkverpleegkundige en centrumassistente
van 8.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur

U kunt uitsluitend op afspraak terecht op het spreekuur. Indien u een afspraak wilt maken voor dezelfde dag, dan is het verstandig vóór 9 uur te bellen. De assistente plant de afspraken van de spreekuren. Zij vraagt naar de reden van de afspraak, dit is bedoeld om een goede indeling van de werkzaamheden te maken.

Voor een afspraak bij de huisarts wordt 10 minuten gepland. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u om een afspraak van 20 minuten vragen. U kunt hier online een afspraak maken bij uw eigen huisarts.
Klik hier om een afspraak te maken.

Aanvraag huisbezoek
van 8.00 tot 11.00 uur

Aan het eind van de ochtend en in de middag worden in de regel huisbezoeken gedaan. U kunt een huisbezoek aanvragen als het voor u, om medische redenen, niet mogelijk is om op het spreekuur te komen.
Aanvraag telefonisch spreekuur
van 8.00 tot 11.00 uur

Mocht u een vraag hebben aan de huisarts waarvan u denkt dat deze telefonisch beantwoord kan worden, dan kunt u de assistente bellen. Zij noteert uw gegevens zodat de huisarts u terug kan bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.

Aanvraag uitslagen en informatie over specialistenbrieven
van 8.00 tot 11.00 uur

De assistente kijkt of de uitslag of de brief aanwezig is en geeft u, indien nodig, een afspraak voor het (telefonisch) spreekuur.

Afspraak annuleren
Indien u een gemaakte afspraak niet na kunt komen, vragen wij u deze, indien mogelijk, tijdig af te zeggen.

Aanvraag herhalingsrecepten
U kunt op 3 manieren herhaalmedicatie aanvragen:

Indien u de herhaalmedicijnen voor 14.00 uur aanvraagt, dan staan de medicijnen de volgende werkdag vanaf 14.00 uur klaar in de apotheek. Wanneer u bij de arts bent geweest, kunt u de medicijnen direct meenemen. Het gebruik van geneesmiddelen wordt door ons bewaakt.

Soms wordt een medicijn niet herhaald. Er is dan eerst overleg met de huisarts nodig. Als het gebruik van een geneesmiddel tussentijds veranderd is, bijvoorbeeld op advies van een specialist, wilt u dat dan aan de assistente doorgeven?

Urine onderzoek
Als u vermoedt dat u blaasontsteking heeft kunt u uw urine laten onderzoeken. Urine bestemd voor onderzoek dient te worden ingeleverd voor 9.00 uur ’s ochtends. De assistente maakt met u een afspraak over de uitslag van het onderzoek en het eventuele vervolg. Instructies voor het opvangen van urine zijn bij de assistentes verkrijgbaar.

Verwijsbrieven
Brieven en formulieren kunt u tijdens openingsuren afhalen bij de balie van de assistente.

Griepvaccinatie
Griepvaccinaties worden tussen half oktober en half november gegeven. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan krijgt u automa­tisch be­richt.

De Centrumassistente
U kunt op afspraak terecht bij de centrumassistente voor:

 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • Oren uitspuiten
 • Verwijderen van hechtingen
 • Het geven van injecties (op verzoek van de huisarts)
 • Controle bloeddruk ( op verzoek van de huisarts/ praktijkverpleegkundige )
 • Meten bloedsuiker (op verzoek van de huisarts/ praktijkverpleegkundige)
 • Wrattenbehandeling
 • EHBO
 • Zwangerschapstest
 • Advies diverse klachten en vragen (telefonisch)

De Praktijkverpleegkundigen
De werkzaamheden van de praktijkverpleegkundige bestaan uit spreekuren voor:

 • Patiënten met suikerziekte
 • Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten
 • Patiënten met longziekten
 • Patiënten met psychische problemen

Indien nodig legt de praktijkverpleegkundige ook huisbezoeken af.

Afwezigheid van de huisarts
De vier huisartsen van het gezondheidscentrum werken ieder vier dagen per week. Bij afwezigheid nemen zij voor elkaar waar. Bij langdurige afwezigheid/vakanties wordt een waarnemend arts van buiten aangetrokken.

Voorlichting
Het voorlichtingsmateriaal in de wachtkamer van de huisartsen mag u meenemen. Ook liggen er enkele boeken ter inzage.

Ingeschreven patiënten bij de huisartsenpraktijk
Patiënten die zijn ingeschreven bij onze huisartsenpraktijk moeten een vast woonadres, dus geen postbus, hebben in Camminghaburen, Blitsaerd, Heechterp en Schieringen tot aan de Archipelweg. Heeft u geen vast woonadres, dan kunt wel de medische zorg verkrijgen als passant.

De wijkgrenzen worden als grens aangehouden i.v.m. de oorspronkelijke doelstelling van het Gezondheidscentrum: een voor de wijkbewoners goed bereikbare gezondheidsvoorziening.

Verhuizing
Indien u gaat verhuizen, wordt u vriendelijk verzocht de adreswijziging tijdig door te geven aan de centrumassistente.

Kwaliteit
De huisartsenpraktijk is sinds mei 2007 gecertificeerd volgens het NHG-kwaliteitssysteem.