De Organisatie

Bij het Gezondheidscentrum zijn de volgende mensen in loondienst: de directeur, huisartsen, praktijkverpeegkundigen, centrumassistentes, apothekers, apotheekassistentes, fysiotherapeuten, een administratief secretariaatsmedewerker en een algemeen medewerker voor de apotheek.

Machteld Pronk, Directeur
Machteld Pronk, Directeur

Sociaal werk, psychologische zorg, jeugdgezondheidszorg, thuisverzorging- en verpleging, diëtiek en kinderfysiotherapie zijn op samenwerkingsbasis in het Gezondheidscentrum werkzaam.

U bent van harte digitaal welkom op onze gezamenlijke website van het Gezondheidscentrum Camminghaburen namens alle medewerkers,

Machteld Pronk,

directeur

Organisatiemodel

Klik hier voor ons jaarverslag 2017.